Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1771 postów 1757 komentarzy

+ Goodbye ITI + Прощай ИТИ +

Stanislas Balcerac - Z Panamy przez PRL do III RP, czyli o wpływie Wizjonerskiej Strategii Inwestowania (WSI) na Polskę -- czytaj cała prawdę całodobowo -- na mPolska24.pl oraz na Facebook / Goodbye ITI -- i myśl samodzielnie, bez TVN24

ITI do prokuratury

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Molestowanie molestowaniem, ćpanie ćpaniem a pranie praniem. Przedstawiamy poniżej tekst zawiadomienia wysłanego do prokuratury w sprawie prania pieniędzy przez ITI w latach 1989-1992. TVN SA ma więc kryminalny "kapitał założycielski".

19 lutego 2015 roku

 

Prokuratura Generalna

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

 

Zawiadomienie w sprawie procederu prania pieniędzy

w spółce ITI Holdings SA w latach 1989 - 1992


 

Niniejszym składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa prania brudnych pieniędzyprzez spółkę ITI Holdings SA, powiązaną kapitałowo ze spółką TVN SA. Udziałowcy i władze spółki ITI Holdings SA rezydują w Polsce, pod adresem biznesowym na ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa. Poniższe zawiadomienie dotyczy następujących osób: Mariusz Walter z rodziną, spadkobiercy Jana Wejcherta oraz Bruno Valsangiacomo z rodziną.

 

Pieniądze wyprane przez spółkę ITI Holdings SA zostały kilka lat później użyte do sfinansowania założenia spółki TVN SA. ITI Holdings SA wciąż posiada znaczące udziały w TVN SA.

 

Spółka ITI Holdings SA została założona 29 grudnia 1988 roku w Luksemburgu, przez szwajcarskiego adwokata Josepha Ackermanna i jego sekretarkę Barbarę Trautweiler. We władzach spółki pojawili się Jan Wejchert i Mariusz Walter. Mariusz Walter został mianowany audytorem spółki w pierwszym roku jej funkcjonowania, pomimo tego, że nie posiadał kwalifikacji księgowych i nie miał doświadczenia w analizie finansowej spółek działających w Luksemburgu. Kapitałem zakładowym spółki ITI Holdings SA były akcje spółki ITI Panama, wartość których (aktywa) wynosiły około 800.000 dolarów US.

 

Jan Wejchert i Mariusz Walter twierdzili przez lata w wywiadach dla mediów, że ITI Holdings SA powstała na bazie małej spółki polonijnej, założonej za skromną sumę 4000 marek zachodnioniemieckich, która następnie wzbogaciła się poprzez sprzedaż czipsów, frytek i kaset wideo. Spółka o której wspominali w mediach panowie Wejchert i Walter, spółka polonijna ITI, powstała w 1984 roku, ale to nie ona była spółką założycielską grupy ITI.

 

Historia ITI zaczęła się w 1983 roku, w końcowym okresie stanu wojennego w Polsce, kiedy tylko ludzie powiązani ze służbami PRL mogli działać w biznesie na pograniczu Polski i zagranicy. Spółka matka ITI, spółka ITI Panama powstała 12 maja 1983 roku, w jej założeniu brał udział urodzony w Polsce ale mieszkający w Curacao i USA pan Hermann Tauber. Małżonką pana Taubera była urodzona w Polsce Mira Indich, która pracowała wcześniej jako tłumaczka Andrieja Gromyko w ONZ, późniejszego wieloletniego ministra spraw zagranicznych ZSRR.

 

Założenie spółki ITI Panama wiąże się czasowo z oddelegowaniem do Banku Handlowego International SA w Luksemburgu pana Grzegorza Żemka, przyszłego dyrektora generalnego FOZZ. Bank Handlowy International SA w Luksemburgu był jedną z kilku instytucji finansowych obsługujących wywiad PRL. Grzegorz Żemek pracował w Luksemburgu od 1983 roku do czasu powołania go na stanowisko dyrektora generalnego FOZZ.

 

Przechodzę teraz do opisania procederu prania pieniędzy przez spółkę ITI Holdings SA w latach 1989 - 1992, czyli w okresie pokrywającym się czasowo z okresem piastowania przez Grzegorza Żemka funkcji dyrektora generalnego FOZZ.

 

W końcu 1988 roku spółka ITI Panama miała aktywa o wysokości około 800.000 dolarów US, taka wartość została zanotowana w akcie notarialnym utworzenia spółki ITI Holdings SA w dniu 29 grudnia 1988 roku (kopia w załączniku), kiedy ITI Panama stała się filią ITI Holdings SA.

 

Przez następne cztery lata ITI Panama wypłacała ITI Holdings SA ogromne sumy pieniędzy określone jako „dywidendy”, które były niewspółmierne z wielkością ekonomiczną spółki ITI Panama. I tak w 1989 roku ITI Holdings SA zainkasowała od ITI Panama 900.000 dolarów US jako „dywidendę” za rok 1988, w 1990 roku 400.000 dolarów US jako „dywidendę” za rok 1989, a w 1991 roku aż 12.500.000 dolarów US jako „dywidendę” za rok 1990. W następnym roku (1992) ITI Holdings SA otrzymała 2.000.000 dolarów US za sprzedaż spółki ITI Panama bliżej nieokreślonym osobom.

 

W sumie w przeciągu czterech lat (1989-1992) spółka ITI Holdings SA otrzymała od spółki ITI Panama 15.800.000 dolarów US, w większości opisane w raportach rocznych ITI (kopie w załączniku) jako „dywidendy” (13.800.000 dolarów US). Biorąc pod uwagę, że dywidendy wypłaca się z zysku netto uzyskanego w poprzednim roku księgowym i że z reguły wysokość wypłacanych dywidend nie przekracza 50% zysku netto, aby wypłacić 13.800.000 dolarów US dywidendy spółka ITI Panama musiałaby mieć prawie 28.000.000 dolarów US zysku netto w ciągu trzech lat (1988 – 1990)!

 

Biorąc pod uwagę, że w końcu 1988 roku całkowite aktywa spółki ITI Panama wynosiły 800.000 dolarów US nie jest matematycznie możliwe aby w 1989 roku ITI Panama wypłaciła ITI Holdings SA 900.000 dolarów US jako „dywidendę” z zysku uzyskanego w roku 1988. „Dywidendy” w wypłacone w latach 1990 i 1991 są równie nieprawdopodobne.

 

Zarządzający spółką ITI Holdings SA i jej filią ITI Panama przeprowadzili więc duże i widoczne operacje przelewu pieniędzy pomiędzy Panamą i Luksemburgiem, opisując je jako wypłatę „dywidend z zysku”. Wygląda na to, że zarządzający spółkami ITI nie przejmowali się za bardzo, że ktoś odważy się popatrzeć im na ręce.

 

15.800.000 dolarów US zainkasowanych przez spółkę ITI Holdings SA nie mogły mieć pokrycia w realistycznej działalności biznesowej małej spółki ITI Panama. Mogły więc to być tylko pieniądze wyprane, pochodzące z nielegalnej działalności np. z handlu narkotykami lub ze środków ukradzionych z funduszu FOZZ, który był w tamtym czasie zarządzany przez wymienionego wcześniej Grzegorza Żemka.

 

Powyższe transakcje rzucają zupełnie nowe światło na genezę spółki TVN SA, która powstawała w połowie lat 90-tych jako filia spółki ITI Holdings SA. Spółka giełdowa TVN SA powstała na bazie pieniędzy wypranych w Panamie i Luksemburgu.

 

Na koniec wyjaśniam dlaczego bardziej dogłębne zbadanie procederu prania pieniędzy przez ITI Holdings SA stało się możliwe dopiero stosunkowo niedawno. Po pierwsze, raporty roczne ITI Holdings SA zdeponowane w rejestrze handlowym w Luksemburgu zostały zeskanowane i udostępnione poprzez internet stosunkowo niedawno. Po drugie, Panama otworzyła część swoich rejestrów handlowych także stosunkowo niedawno. Stalo się to pod wpływem ulepszonych i wzmocnionych regulacji międzynarodowych zmuszających tzw. „raje podatkowe” do większej otwartości i udostępniania informacji. Owe regulacje zostały wprowadzone w życie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

 

Autorzy i sponsorzy procederu prania pieniędzy poprzez spółkę ITI Holdings SA w latach 1989 – 1992 nie mogli przewidzieć rozwoju technologicznego (cyfryzacji i internetu) oraz zmian prawnych pozwalających na lepszy dostęp do informacji w rajach podatkowych.

 

Pozostaję do dyspozycji w przypadku dalszych pytań dotyczących powyższej sprawy. Załączam poniżej kopie dokumentów odnoszących się do opisanego powyżej procederu prania pieniędzy przez spółkę ITI Holdings SA. Załączam także kopie protokołu moich zeznań w tej sprawie złożonych pod przysięgą w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wydział XXV Cywilny, w dniu 10 października 2011 roku.

 

Z wyrazami szacunku,
 

__________________

Stanislas Balcerac

 

Kopia: ABW, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

 

 

PRL-owski Miś Barei doczekał się licznego potomstwa w resortowej TVN SA

 

KOMENTARZE

 • "How Money Laundering Works".
  "The Two Most Common Ways Criminals Launder Money"

  https://www.youtube.com/watch?v=XOJKiOw8Xqo

  "How Money Laundering Works: The CIA, Trade & Finance in Central America"

  https://www.youtube.com/watch?v=NlU5iH69_3A

  https://www.youtube.com/watch?v=uPLZVq-cBHU

  "In 1989, the United States invaded Panama as part of Operation Just Cause, which involved 25,000 American troops. Gen. Manuel Noriega, head of government of Panama, had been giving military assistance to Contra groups in Nicaragua at the request of the U.S.—which, in exchange, allowed him to continue his drug-trafficking activities—which they had known about since the 1960s.[24][25] When the DEA tried to indict Noriega in 1971, the CIA prevented them from doing so.[24] The CIA, which was then directed by future president George H. W. Bush, provided Noriega with hundreds of thousands of dollars per year as payment for his work in Latin America.[24] However, when CIA pilot Eugene Hasenfus was shot down over Nicaragua by the Sandinistas, documents aboard the plane revealed many of the CIA's activities in Latin America, and the CIA's connections with Noriega became a public relations "liability" for the U.S. government, which finally allowed the DEA to indict him for drug trafficking, after decades of allowing his drug operations to proceed unchecked.[24] Operation Just Cause, whose ostensible purpose was to capture Noriega, pushed the former Panamanian leader into the Papal Nuncio where he surrendered to U.S. authorities. His trial took place in Miami, where he was sentenced to 45 years in prison.[24]
  Noriega's prison sentence was reduced from 30 years to 17 years for good behavior.[26] After serving 17 years in detention and imprisonment, his prison sentence ended on September 9, 2007.[27] He was held under U.S. custody before being extradited to French custody where he was sentenced to 7 years for laundering money from Colombian drug cartels.[28]

  The CIA, in spite of objections from the Drug Enforcement Administration, allowed at least one ton of nearly pure cocaine to be shipped into Miami International Airport. The CIA claimed to have done this as a way of gathering information about Colombian drug cartels, but the cocaine ended up being sold on the street.[29]
  In November 1993, the former head of the DEA, Robert C. Bonner appeared on 60 Minutes and criticized the CIA for allowing several tons of pure cocaine to be smuggled into the U.S. via Venezuela without first notifying and securing the approval of the DEA.[30]
  In November 1996, a Miami grand jury indicted former Venezuelan anti-narcotics chief and longtime CIA asset, General Ramon Guillen Davila, who was smuggling many tons of cocaine into the United States from a Venezuelan warehouse owned by the CIA. In his trial defense, Guillen claimed that all of his drug smuggling operations were approved by the CIA."

  http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_drug_trafficking

  "How Money Laundering Works
  by Julia Layton  Money Launderering Basics
  The most common types of criminals who need to launder money are drug traffickers, embezzlers, corrupt politicians and public officials, mobsters, terrorists and con artists. Drug traffickers are in serious need of good laundering systems because they deal almost exclusively in cash, which causes all sorts of logistics problems. Not only does cash draw the attention of law-enforcement officials, but it's also really heavy. Cocaine that's worth $1 million on the street weighs about 44 pounds (20 kg), while a stash of U.S. dollars worth $1 million weighs about 256 pounds (116 kg).
  The basic money laundering process has three steps:
  Placement - At this stage, the launderer inserts the dirty money into a legitimate financial institution. This is often in the form of cash bank deposits. This is the riskiest stage of the laundering process because large amounts of cash are pretty conspicuous, and banks are required to report high-value transactions.
  Layering - Layering involves sending the money through various financial transactions to change its form and make it difficult to follow. Layering may consist of several bank-to-bank transfers, wire transfers between different accounts in different names in different countries, making deposits and withdrawals to continually vary the amount of money in the accounts, changing the money's currency, and purchasing high-value items (boats, houses, cars, diamonds) to change the form of the money. This is the most complex step in any laundering scheme, and it's all about making the original dirty money as hard to trace as possible.
  Integration - At the integration stage, the money re-enters the mainstream economy in legitimate-looking form -- it appears to come from a legal transaction. This may involve a final bank transfer into the account of a local business in which the launderer is "investing" in exchange for a cut of the profits, the sale of a yacht bought during the layering stage or the purchase of a $10 million screwdriver from a company owned by the launderer. At this point, the criminal can use the money without getting caught. It's very difficult to catch a launderer during the integration stage if there is no documentation during the previous stages."

  http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm
 • "Mam talent" cyly "Aj Ti Aj" off-short story for dummies.
  General Manuel Noriega byl dyktatorem Panamy w latach 1983-89, w okresie zwiekszonej dzialalnosci spolki ITI Panama. Panama byla wtedy jednym z glownych obszarow tranzytu heroiny i kokainy, szczegolnie poprzez wolny od cla obszar portowy Colon (CFZ). Amerykanie musieli usunac generala Noriege sila, w 1989 roku. Po odsiedzeniu wyroku za handel narkotykami i pranie pieniedzy w USA, Noriega odsiaduje teraz kolejny wyrok we Francji. Wizjonerzy Wejchert i Walter twierdza ze zalozyli spolke ITI Panama za 4000 marek niemieckich, w 1984 roku. Czyli rok po objeciu przez generala Noriege wladzy. W rzeczywistosci spolka ITI Panama istniala juz wczesniej, ale faktycznie w latach rzadow generala Noriegi rozwinela skrzydla. Aktywa finansowe spolki ITI Panama na koniec 1988 roku wynosily okragle 800.000 $ i dokladnie w dniu 29 grudnia 1988 zostaly wniesione aportem przez szwajcarska sekretarke pania Barbare Trautweiler jako aktywa zalozycielskie luksemburskiej spolki ITI Holdings SA, w ktorej pani Trautweiler objeta 99% udzialow (4.999 akcji na 5.000). Jak aktywa spolki ITI Panama mogly byc oszacowane na dwa dni przd koncem roku ksiegowego 1988 na okragle 800.000 $ pozostaje tajemnica ksiegowosci. Skad przyplynely owe 800.000 $ pozostaje tez na razie tajemnica. Ale przeplywy finansowe przez spolke ITI Panama pomiedzy latami 1989 i 1992 sa juz latwiejsze o odtworzenia. Przypomnijmy tylko jeszcze ze w roku w ktorym general Noriega doszedl do wladzy w Panamie, wschodni mocodawcy wyslali ksiegowego Grzegorza Zemka na misje do Banku Handlowego International SA Luxembourg. A rok pozniej Wejchert i Walter stwierdzili ze zostali "wlascicielami" ITI Panama. Po objeciu przez Grzegorza Zemka posady w FOZZ, spolka ITI Panama zaczela doslownie tryskac pieniedzmi. Podliczmy przeplywy z ITI Panama do ITI Holdings SA Luxembourg: 1989 - 900.000 $ (dywidenda) 1990 - 400.000 $ (dywidenda) 1991 - 12.500.000 $ (dywidenda) 1992 - 2.000.000 $ (sprzedaz ITI Panama blizej nieokreslonym osobom) W roku 1992 Lech Kaczynski zostal prezesem NIK, kilka miesiecy po tajemniczej smierci poprzedniego prezesa NIK, Waleriana Panki, w wypadku samochodowym. ITI Panama zniknela z bilansu ITI Holdings SA w 1992 roku ale kilka lat pozniej przelala na konta ITI Holdings SA dodatkowe 2.500.000 $ jako "pozyczka". Suma oficjalnych transferow pomiedzy ITI Panama i ITI Luxembourg: 18.300.000 $. Suma nieoficjalnych transferow jest na razie nieznana.

  Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/3977/panamska-pralnia-pieniedzy

  Dlaczego miedzynarodowa grupa montujaca w pospiechu ITI Holdings SA na kilka miesiecy przed Okraglym Stolem wybrala wlasnie Luksemburg ? Po pierwsze, Luksemburg dysponowal dogodnym kadrem fiskalno-prawnym (Holding 29) ktory pozwalal strukturom luksemburskim na odsprzedanie (po roku) udzialow w spolkach ulokowanych w innych krajach z minimalnym podatkiem. Bylo to idealne rozwiazanie dla struktur przygotowujacych sie do wziecia udzialu w przyszlych prywatyzacjach (uwlaszczeniach) w Polsce. Po drugie, w Luksemburgu realizowal swoje wyznaczone zadania utworzony w 1979 roku Bank Handlowy International SA (BHI). Ten specyficzny bank byl wlasnoscia polskiego panstwa, czyli nas wszystkich, ale nadzor wlascicielski sprawowaly PRL-owskie instytucje: NBP, Bank Handlowy i Polska Kasa Opieki. W 1983 roku Szefem Departamentu Kredytowego w BHI zostal wirtuoz PRL-owskich finansow, Grzegorz Zemek. Pan Zemek byl wizjonerem, stworzyl innowatorski koncept Fiskalnej Optymalizacji Zagospodarowanych Zasobow (FOZZ) czyli polska odpowiedz na koncept private equity. Polak potrafi. Niestety pan Zemek, przebywajacy aktualnie w wiezieniu, wciaz nie chce podzielic sie operacyjnymi detalami FOZZ. W 1988, kiedy montowany byl pospiesznie ITI Holdings SA, w organach BHI zasadaly nastepujace osoby: Zdzislaw PAKULA (NBP), Zenon OLSZEWSKI (Bank Handlowy), Jerzy MALEC (Polska Kasa Opieki), Zbigniew MASLOWSKI (zarzad), Edmund ZAWADZKI, Janusz SAWICKI (Wiceminister Finansow) i Stanislaw ZDZITOWIECKI (zarzad). W bilansie 1988 BHI mial okolo 75 milionow dzisiejszych Euro w kredytach, skala odpisow siegala 6%. Intrygujacym jest fakt ze od roku 1983 to poczatku lat 90-tych BHI nie mial zyskow, wychodzil jak to sie mowi dokladnie na zero. To co wplywalo w roku, wyplywalo dalej w tym samym roku a w razie potrzeby podniesienia kapitalu proszono uprzejmie polskie spoleczenstwo via PRL czyli NBP, Bank Handlowy i Polska Kasa Opieki o wysuplanie nowej kasy. Raj dla niektorych wybrancow (nie tylko podatkowy). Amerykanie z Citibanku ktorzy przejeli Bank Handlowy nie chcieli jakos skorzystac z wysokich merytorycznych kompetencji zalogi BHI i bank zostal zamkniety w koncu 2001. Wiekszosc bankierow BHI powrocila do kraju. Jeden z bylych szefow BHI pracuje w innym luksemburskim banku jako osoba kontaktowa dla klientow z Rosji, przynajmniej jego kompetencje i doswiadczenie zawodowe zostaly zauwazone i docenione. Likwidacja BHI jest historia sama w sobie i tematem na oddzielny wpis.

  Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/3977/iti-fozz-bank-handlowy-international-sa
  Etyka biznesowa szefa doradcow ekonomicznych premiera RP, Jana Krzysztofa Bieleckiego ("pierwszy milion trzeba ukrasc"), nie znalazlaby raczej pozytywnego przyjecia w USA. To samo dotyczy transakcji z konca lat 90-tych pomiedzy CME i ITI. Przypadki lamania prawa przez amerykanskie firmy i amerykanskich obywateli poza obszarem USA (takie jak na przyklad korupcja, oszustwa podatkowe lub pranie pieniedzy) sa bezwzglednie scigane przez amerykanski wymiar sprawiedliwosci. Central European Media Enterprises (CME), zarejstrowana na Bermudach, jest notowana na gieldzie amerykanskiej NASDAQ (kod CETV). W marcu 2009 roku Time Warner kupil 31% akcji CME i w marcu tego roku dokupil dodatkowe 3 %. Time Warner posiada aktualnie 34.4 % kapitalu CME i 47 % glosow na WZA. CME skupia sie na inwestycjach w Europie srodkowej i wschodniej, co jest czesto niebezpieczna gra. Do tej pory CME mialo najwiecej klopotow na Ukrainie. W 2001 roku dziennik New York Times napisal o sledztwie wszczetym przez prokurature nowojorska dotyczacym domniemanej korupcji przez CME ukrainskich urzednikow w celu otrzymania koncesji telewizyjnej oraz zwiazkow biznesowych z lokalna mafia: http://www.nytimes.com/2001/06/12/nyregion/lauder-media-company-faces-a-... (link is external) Sprawa rozeszla sie po kosciach, procesu nie bylo. Obrazeni ukrainscy mafiosi podali New York Times do sadu w Dusseldorfie i przegrali sprawe. A po latach CME zostalo uprzejmie poproszone o sprzedaz swojej ukrainskiej stacji telewizyjnej. Kupil ja w zeszlym roku jeden z najwiekszych ukrainskich oligarchow, Igor Kolomoysky. W 1997 roku CME zainwestowalo 10 milionow $ w ITI Media Group (Curacao) i weszlo w kapital TVN obejmujac 33% udzialow. Zalozyciel CME, Ron Lauder, obywatel amerykanski, wszedl do rady nadzorczej ITI, mial wiec dostep do informacji o firmie. CME wytrzymalo z ITI tylko rok. W grudniu 1998 ITI odkupilo udzialy CME, oddajac 10 milionow PLN plus 40 milionow w formie 3-letniej obligacji oraz przejelo inne dlugi zaciagniete przez CME na poczet operacji TVN. Ale poniewaz CME zainwestowala ponad sto milionow dolarow w projekt TVN, spolka zanotowala strate na tej inwestycji w wysokosci 44 milionow $. Podobno CME nie mogla dogadac sie z ITI na temat strategii. Pozostaja jednak nastepujace pytania: 1. Co CME wiedzialo o zrodle panamskich pieniedzy ktore stworzyly ITI Holdings SA, w momencie podpisywania umowy z ITI ? CME powino bylo zrobic tzw. "due diligence" przed inwestycja. 2. Co CME wiedzialo o okolicznosciach uzyskania koncesji telewizyjnej przez TVN ? 3. Co CME wiedzialo o spolce 3W Investments SA, ktora odgrywala kluczowa role w piramidzie spolek TVN / ITI, ktora otrzymywala wielomilionowe przelewy i ktorej udzialowcem byl owczesny czlonek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrow ? Ron Lauder, prezes CME byl w latach 1988-1989 amerykanskim ambasadorem w Wiedniu, miescie przez ktore przewijaly sie w latach 80-tych szlaki komunistycznych sluzb roznej masci. Z racji zajmowanego stanowiska i dostepu do informacji, ambasador Ron Lauder musial wiec miec spora wiedze na temat metod powstawania naglych wschodnich fortun na przelomie lat 1989-1991. Do tego CME zainwestowalo w spolke ITI Media Group zarejstrowana w Curacao, CME musialo wiec zdawac sobie sprawe z tego ze wielomilionowy kapital ulokowany na Antylach holenderskich nie pochodzil raczej z owocow ciezkiej rodzinnej pracy przy zbiorze truskawek w Holandii. Przypomnienie sytuacji - rok 1997: CME inwestuje w ITI i TVN, TVN otrzymuje ogolnopolska koncesje telewizyjna. Struktura udzialow: ITI Holdings SA, Luxembourg (90%) --- 10% CME (Ron Lauder) ITI Media Group, Curacao (100%) N-Vision BV, Amsterdam (49%) --- 51% 3W Investments SA (w tym Wyrzykowski) ITI TV Holding, Polska (67%) TVN Sp. z.o.o., Warszawa --- 33% CME (Ron Lauder) Po zainwestowaniu w CME, Time Warner umiescil swoich ludzi na kluczowych stanowiskach w spolce.

  Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/3977/time-warner-ma-problem-z-tvn
 • jest to kosher ?
  Jeśli jest kosherowane ,to nic i nikomu z kiepeły nie spadnie.
 • Chyba już najwyższy czas na to by ktoś zrobił porządek z tą...
  wyjątkowo deprawującą stacją telewizyjną. Już od wielu, wielu lat nie oglądam telewizji (żadnej), ale zdarzało mi się natknąć się na włączony gdzieś tam telewizor. To co widzi ktoś, po latach, kto w ogóle nie ogląda telewizji, jest przerażające. To jeden wielki SKANDAL!, co teraz wyprawia się ludźmi. To za najgorszej komuny czegoś takiego nie było.
  Gratuluję, dziękuję że Pan to obnaża i pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031